Huis
Huis
contact
 portret
inspiratie
actueel
Francy van den Heuvel
Ontwerper voor theater en ruimtelijke kunst
werk
atelier
cv
links


Eigen project  'De ruimte als uitgangspunt'

Uitgangspunten   Minehaha/Panorama van een eeuw    500 jampotjes    Zinia en Orendel    Werk in uitvoering

Uitgangspunten
De ruimte anders ervaren - Wat ik graag wil is de ruimte zo te beïnvloeden, dat de ruimte op
een andere manier wordt ervaren. Verrassing. Dat het tot een andere kijkhouding leidt.
   

Sterke vreemde ruimtes - Ik wil op zoek gaan en werken aan beelden van sterke vreemde
ruimtes. Die uitdagen en die (mij en anderen) het gevoel geven:  "Ik kan er niet omheen, het
dwingt om er iets mee te doen, er iets in te laten gebeuren". Wat me uitdaagt is:
een ruimte
te maken die zo sterk is dat een ander er door geïnspireerd wordt om er (vanuit zijn invalshoek)
er zijn eigen voorstellingen bij te maken.
    

De "niets ruimte" - Wat me intrigeert: de "niets ruimte", - de ruimte die de fantasie uitlokt.
Op zoek naar de ruimte die men niet ziet. Waar kinderen spelen: trappenhuizen, kasten,
hoekjes, luiken, onder de heg, onder en in de hangende was, in bomen, daar waar de ander
niet is. Wat me intrigeert is hoe kinderen de ruimte zien en ervaren, en er mee omgaan.
   

Ruimtes van herinnering - Wat me voor ogen staat is een soort ruimtes van de herinnering maken. Zulke ruimtes van mijn herinnering in de richting van het theater verder te ontwikkelen
is ook iets wat me bezig houdt.
   

Ruimte voor het eigen denken - Ik houd van openheid en kwetsbaarheid, het zoeken, dat
niets definitief is.
Traditioneel moest in het theater een decor vooral ondersteunen. Ik vind
dat mijn werk zijn eigen verhaal moet oproepen, dat er ruimte gelaten wordt voor het eigen
denken en de fantasie van de ander/het publiek.
Het beeld moet zelf zijn weg gaan en zijn
eigen verhaal vertellen.
   

Ruimte als uitgangspunt - Ik wil de gewone gang van zaken omdraaien en werken vanuit
het beeld. Ik wil beelden maken, ruimte vormgeven en van daaruit anderen erbij betrekken.
Wat ik wil is om de vormgeving / de ruimte als uitgangspunt en startpunt te nemen voor een
proces/project. Ik wil initiator zijn en werken aan projecten/processen, die starten met de
vormgeving van de ruimte.
    
 minehaha zolder  panorama kijk in kamer  potjes trap  zinia raam jurken045 
      Werk


 minehaha deur dichtbij

panorama behang staand